SHQIPËRI: URGJENT PLANI KOMBËTAR PËR ELIMINIMIN E DHUNËS NË SHKOLLË

Pavarësisht përpjekjeve disa vjeçare, dhuna vazhdon të përjetohet nga 70% e nxënësve

Tiranë, 16 Shtator 2019 – Sot rreth 450 mijë fëmijë dhe adoleshentë nisin vitin e ri shkollor në arsimin parauniversitar në vend. Në ditën e parë të shkollës, Koalicioni për Arsimin në Shqipëri-ACE, kërkon të sjellë në vëmendje të institucioneve përjegjëse, një prej problematikave kryesore që i shoqëron fëmijët: dhuna dhe bulizmi.

Asnjë fëmijë nuk shkon në shkollë për t’u dhunuar! Dhuna në shkollë në të gjitha format e saj është një shkelje e të drejtave të fëmijëve dhe adoleshentëve për arsim, shëndetësi dhe mirëqenie!

Sipas studimeve dhe shifrave, dhuna dhe bulizmi, janë të  përhapura në të gjitha institucionet arsimore në vend. Raporti i Komisioneres për të Drejtat e Njeriut në Këshillin e Europës, Dunja Mijatovic[1], thekson se rreth 70% e nxënësve nga mosha  8-11 vjeç përjetojnë dhunë fizike, dhe 1 në 5 fëmijë janë viktima të bulizmit në shkollë. Raporti më i fundit i Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, “Oficeri i sigurisë”[2] vetëm për periudhën Mars-Korrik 2019, rreth 36% e nxënësve kanë qënë pre e dhunës fizike në shkolla. Mjedisi ku ndodh ushtrimi i dhunës dhe bulizmit, janë klasat me 28 % dhe oborri i shkollës me 25%.

Këto shifra, tregojnë edhe njëherë se sa jo miqësore dhe të pasigurta janë sot institucionet arsimore për fëmijët dhe adoleshentët. Raporti më i fundit i ACE dhe ALO 116 “Të sigurt për të Mësuar,” sjell realitetin edhe përsa i përket rolit të psikologut në shkolla. Në raport rezulton se nxënësit nuk kanë informacion rreth rolit të psikologut dhe funksionit që ai ka.  Në 55% të rasteve psikologët e shkollave nuk i njohin procedurat dhe hapat e menaxhimit të rastit dhe në rreth 70% të shkollave nuk ka logjistikë të përshtatshme për të ofruar shërbim e duhur, ndërsa pothuaj në asnjë shkollë nuk ka të hartuara protokollet e mbrojtjes së fëmijëve.

 Përballë kësaj situate, ACE, i kërkon Ministrisë së Arsimit, Sporti dhe Rinisë:

  • Përgatitjen dhe miratimin urgjent të një Plani Kombëtar për Eleminimin  e dhunës dhe bulizmit në shkolla.
  • Rishikimin e ligjit 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar” ngritjen e “Komisioni për Parandalimin e Dhunës dhe zbatimin e Rregullores në Institucionin Arsimor, i cili verifikon, shqyrton dhe marr masa për çdo rast të ushtrimit të dhunës në shkolla;
  • Fuqizimin e shërbimit psiko-social si edhe hartimin në çdo shkollë të politikave dhe protokolleve të mbrojtjes për nxënësit.
  • MASR të bëjë publike raportin rreth rasteve të dhunës të raportuara nga DRAV/ZAV

Për më shumë informacion kontaktimi me: Linda Pino, Koordinatore Kombëtare, e-mail ace@acce.al, tel: 0672075330.

 

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us