Prof. Dr. Edlira Haxhiymeri

Prof. Dr. Edlira Haxhiymeri ka një eksperiencë pune 30 vjeçare në mësimdhënie si pedagoge, studjuese dhe aktualisht është pedagoge me kohë të plotë në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale.

Znj. Haxiymeri ka punuar si pedagoge vizitore në GVSU, Michigan, SHBA (1997-1998). Ajo është pedagoge në distancë në Universitetin Clemson, SC, SHBA. Ka kontribuar për krijimin e Programit Bachelor në Punë dhe Politikë Sociale në UEJL Maqedoni dhe vazhdon  të kontribuojë në zbatimin dhe fuqizimin e këtij programi.

Gjatë 15 viteve të fundit znj. Haxhiymeri ka mbajtur pozicione të rëndësishme në arsimin e lartë, si Përgjegjëse e Departamentit të Punës Sociale, anëtare e Senatit të Universitetit, Zv. Rektore e Universitetit të Tiranës dhe Zv. Ministre e Arsimit në Shqipëri.

Ajo është autore dhe bashkë-autore e disa teksteve universitare e shumë artikujve në revista kombëtare dhe ndërkombëtare, drejtuese e projekteve kërkimore në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar.

Ka marrë pjesë në mbi 100 konferenca shkencore ne bashkëpunim me bashkëpunëtorë të huaj dhe vendas.

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us