Fushata 2014

Fushata 2014

Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës.

Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut temën e përjashtimit të fëmijëve më aftësi të kufizuar nga sistemi arsimor, fushata shpreson të ndihmojë anëtarët e GCE që të mund të “influencojë” si qeveritë dhe donatorët që të rrisin angazhimin e tyre në garantimin e arsimit gjithëpërfshirës.

Kjo fushatë do të jetë fokusi I Javës Globale për Arsimin e cila do të zhvillohet në periudhën 4-10 Maj 2014.

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us