SHPALLEN MËSUESIT FINALISTË PËR ÇMIMIN KOMBËTAR “Mësuesi i Vitit 2018”

Mësuesi i Vitit në Mësimdhënie

Mësuesi i Vitit Avokues për të Drejtn për Arsim

Mësuesi i Vitit në Inovacion

Mësuesi i Vitit si Kontribues në Arritjet Akademike të Shkollës

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us