Warning message

You must login or register to view this form.

Nomino Veten

Nomino Veten

FORMULARI I APLIKIMIT

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri në bashkëpunim me Varkey Foundation organizojnë për herë të parë në Shqipëri Çmimin Kombëtar “Mësuesi i vitit” për vitin 2019.

Aplikimi do të bëhet i gjithi online dhe ka disa seksione. Çdokush që aplikon duhet të hap një llogari të tij/saj dhe më pas të hedh të gjitha të dhënat që kërkohen. Ju mund të hapni një llogari duke përdorur formën në të djathtë e titulluar LOGIMI PËRDORUESIT. Nëse keni llogari, aty duhet të bëni login. Nëse nuk keni llogari, << KLIKONI KËTU >> që të hapni një llogari. Do të ketë mundësi që ta ruani aplikimin deri sa ai të jetë gati për t’u dërgura kur të jetë i plotë. Aplikimet jo të plota nuk do të mund të dërgohen dot. Për çdo pyetje apo problem që mund të ndeshni, ju lutem shkruani një e-mail për znj. Linda Pino, Kordinatore Kombëtare e ACCE, adresa linda.pino@crca.al

Aplikimi duhet plotësohet  / dorëzohet para datës 1 Shtator 2019! Çdo aplikim i ardhur pas kësaj date nuk do të merret parasysh! Ne rekomandojmë dërgimin e tij sa më herët në kohë.

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us