Fushata 2018

Fushata 2018

Studimi “Financimi I Arsimit Publik ne Shqiperi: 2008-2018”

Në kuadër të Javës Globale për Arsimin, Koalicioni për Arsimin në  Shqipëri (ACE),  prezantoi ne 27 Prill 2018 raportin për Financimin e Arsimit publik parauniversitar në  Shqipëri. Studimi vjen në  konteksin e fushatës kombëtare që  ACE ka shpallur prej kohësh për rritjen në 6% të GDP-së për Arsimin.

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us