News

FAKTE
120 gra dhe vajza të vrara në Shqipëri në këto vite;
Shqipëria renditet ndër vendet e para në...

Ngjarjet e dhunës dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve në disa shkolla publike të vendit nxisin protetën e shoqërisë civile për të kërkuar mbrojtjen e fëmijëve nga grabitqarët seksualë

Tiranë, 14 Shkurt 2020 – Organizatat e shoqërisë...

CRCA/ECPAT Shqipëri dhe ACE: Kërkojmë reformim të plotë e të thellë të Ministrisë së Arsimit!

Tiranë, 12 Shkurt 2020 – CRCA/ECPAT Shqipëri dhe Koalicioni Shqiptar për Arsimin (ACE), po ndjekin me shumë shqetësim raportimin që emisioni...

Krahasuar me 21 shtete të tjera, Shqipëria merr nën 50% të pikëve të vlerësimit për shkak të buxhetit e ulët të arsimit dhe kushteve të papërshtatshme të mësim-dhënies në arsimin parauniversitar

...

Pavarësisht përpjekjeve disa vjeçare, dhuna vazhdon të përjetohet nga 70% e nxënësve

Tiranë, 16 Shtator 2019 – Sot rreth 450 mijë fëmijë dhe adoleshentë nisin vitin e ri shkollor në arsimin...

Zinxhir njerëzor për të kujtuar fëmijët e humbur në Shqipëri që ende nuk janë kthyer pranë familjeve të tyre!

Tiranë, 17 Maj 2019 – Rreth 120 fëmijë raportohen çdo vit në Shqipëri të humbur dhe të zhdukur prej familjeve të tyre. ...

Pages

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us