Mesuesit Finaliste

MËSUESI/JA I/E VITIT NË MËSIMDHËNIE

 

 

 

 

 


MËSUESI/JA I/E VITIT NË INOVACION

 

 

 

 

 


MËSUESI/JA I/E VITIT QË KONTRIBUON NË ARRITJET AKADEMIKE TË NXËNËSVE NË SHKOLLË

 


MËSUESI/JA I/E VITIT AVOKUES/E PËR TË DREJTËN PËR ARSIM

 


MËSUESI I VITIT NË ARSIM PARASHKOLLOR

 

 

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us