Fushata 2012

Fushata 2012

KUJDESI DHE EDUKIMI PËR FËMIJËT QË NË FËMIJËRINË E HERSHME!

TE DREJTAT SAPO FILLON JETA!

JAVA GLOBALE E EDUKIMIT, 23-28 PRILL 2012!

Çdovit,gjatë javës Fushatës Globale Edukimit, trajtohet një nga fushat kryesore qëllimit mijëvjeçarit edukimit për gjithë.Në vitin 2012,tema për fushatën është: “Kujdesi dhe Edukimi në Fëmijërinë e Hershme.”

Qindra fëmijë, mësues,studentë dhe qytetarë do vijnë bashku me organizatat e shoqërisë civile datat 23-28 Prill,për avokuar gjithë bashku për drejtat e fëmijëve,  ku edhe ju mund merrni pjesë.

CRCA/ALO 116, World Vision, Save the Children, La Casa Nel Cure, ADRA, VIS TIRANA, TAMAM, Rrjeti i Vullnetarëve Shqiptarë, Eco Volis dhe UNICEF, këtë vit organizojnë ndër tjera edhe eventin publik: “PIKTURA E MADHE”

E pranishme këtë aktivitet do jetë zv. Ministrja e Arsimit, znj. Nora Malaj dhe përfaqësues tjerë nga pushteti qëndror dhe vendor.

“Piktura e madhe” (The Big Picture), në 28 Prill 2012, tek Parku Rinia, ora 11.00

“Piktura e Madhe” e Fëmijëve është  një  ndër aktivitetet rëndësishme “Javës Globale mbi Edukimin”, rreth nxënësve botë, mësuesve, prindërive, zyrtarëve apo  drejtuesve fushën e arsimit, përkujdesit dhe edukimit.

Ne duam t’i tregojmë botës se si do dukej një fëmijëri e hershme,e mirë dhe udhëheqëseve tanë,  gjithashtu se çfarë angazhimi kërkon kjo nga ana e tyre.

Pikturae madhe përfshin bërjen e fotografive, vizatimeve ose pikturave të një bote ideale për fëmijët,që kanë marrë kujdes dhe edukim që në fëmijërinë e hershme.Në bërjen e kësaj pikture do të përfshihen fëmijët tanë,motrat dhe vëllezërit e tyre më të vegjël si edhe gjithë fëmijëtkudo në botë.Imagjinoni ato gjëra,të cilatju ndihmuan ju ose fëmijët,të cilët ju njihni,të mësonit dhe të rriteshit dhe pikërisht,ato pikturoni.

Merrni pjesë në aktivitet që do të zhvillohen në Parkun Rinia, Tiranë në 28.04.12 dhe jepni kontributin tuaj për bërjen e Pikturës më të madhe që mund të jetë bërë ndonjëjherë në Shqipëri nga fëmijët.

Çfarëështë edukimi dhe përkujdesja në fëmijërinë e hershme?

Fëmijëriae hershme përfshin një periudhë nga 0deri në 8 vjeç dhe është periudha më kritike për zhvillimin e njeriut.

Gjithëpërfshirja dhe edukimi cilësor në fëmijërinë e hershme,mund të japë një kontribut për zhvillimin fizik, psikomotor,njohës,shoqëror,dhe emocional tëfëmijës,duke përfshirë mësimin e gjuhëve të huaja dhe mësimin e të shkruarit dhe të lexuarit.Fëmijët janë nxënës aktive që nga lindja dhe vitet e para janë kyçe për suksesin e tyre në shkollë dhe për më vonë në vazhdi- mësinë e jetës.

Studimete vazhdueshme konfirmojnë se ndërhyrjet e ndryshme në këtë fazë të hershme të jetës,vendosin ritmin për të ardhmen.

Ndërhyrjet e nevojshme përfshijnë ushqyerjen e përshtatshme,pasjen e kujdesit të duhur shëndetësor,një ambient të sigurt,i cili siguron stimulin intelektual,fizik dhe brendësimin e vlerave që në moshë të hershme

Më shumë  informacion mbi fëmijërinë e hershme do të gjeni në:

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001471/147154e.pdf

http://www.unicef.org/albania/Ecdassesment.pdf

http://www.unicef.org/albania/sq/early_childhood.html

Koalicioni i organizatave të Fushatës Globale “Arsim për të Gjithë” në Shqipëri.

Për më shumë informacion, kontaktoni:


CRCA / ALO 116: 

Belioza Çoku

Menaxhere e Linjës së Këshillimit për Fëmijë, ALO 116

Mobile: 067 20 75 331

Email: bela.coku@gmail.com;  alo116@alo116.al

www.alo116.al


World Vision

Brisida Jahaj

World Vision Albania
Mobile: +355 68 40 99 337
Email: Brisida_Jahaj@wvi.org
http://albania.ëorldvision.org

Save the Children

Ema Kasapi

Mobile: 0682054570

Email: ema.kasapi@savethechildren.org


La Casa nel Cuore

Esida Bejdo

Mobile: 0695444647

Email: esidabejdo@gmail.com

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us