2012 Campaign

2012 Campaign

KUJDESI DHE EDUKIMI PËR FËMIJËT FËMIJËRINË E HERSHME!

TE DREJTAT SAPO FILLON JETA!

JAVA GLOBALE E EDUKIMIT, 23-28 PRILL 2012!

Çdovit,gjatë javës Fushatës Globale Edukimit, trajtohet një nga fushat kryesore qëllimit mijëvjeçarit edukimit për gjithë.Në vitin 2012,tema për fushatën është: “Kujdesi dhe Edukimi Fëmijërinë e Hershme.”

Qindra fëmijë, mësues,studentë dhe qytetarë do vijnë bashku me organizatat e shoqërisë civile datat 23-28 Prill,për avokuar gjithë bashku për drejtat e fëmijëve,  ku edhe ju mund merrni pjesë.

CRCA/ALO 116, World Vision, Save the Children, La Casa Nel Cure, ADRA, VIS TIRANA, TAMAM, Rrjeti i Vullnetarëve Shqiptarë, Eco Volis dhe UNICEF, këtë vit organizojnë ndër tjera edhe eventin publik: “PIKTURA E MADHE”

E pranishme këtë aktivitet do jetë zv. Ministrja e Arsimit, znj. Nora Malaj dhe përfaqësues tjerë nga pushteti qëndror dhe vendor.

“Piktura e madhe” (The Big Picture), 28 Prill 2012, tek Parku Rinia, ora 11.00

“Piktura e Madhe” e Fëmijëve është  një  ndër aktivitetet rëndësishme “Javës Globale mbi Edukimin”, rreth nxënësve botë, mësuesve, prindërive, zyrtarëve apo  drejtuesve fushën e arsimit, përkujdesit dhe edukimit.

Ne duam t’i tregojmë botës se si do dukej një fëmijëri e hershme,e mirë dhe udhëheqëseve tanë,  gjithashtu se çfarë angazhimi kërkon kjo nga ana e tyre.

Pikturae madhe përfshin bërjen e fotografive, vizatimeve ose pikturave një bote ideale për fëmijët, kanë marrë kujdes dhe edukim fëmijërinë e hershme.Në bërjen e kësaj pikture do përfshihen fëmijët tanë,motrat dhe vëllezërit e tyre vegjël si edhe gjithë fëmijëtkudo botë.Imagjinoni ato gjëra, cilatju ndihmuan ju ose fëmijët, cilët ju njihni, mësonit dhe rriteshit dhe pikërisht,ato pikturoni.

Merrni pjesë aktivitet do zhvillohen Parkun Rinia, Tiranë 28.04.12 dhe jepni kontributin tuaj për bërjen e Pikturës madhe mund jetë bërë ndonjëjherë Shqipëri nga fëmijët.

Çfarëështë edukimi dhe përkujdesja fëmijërinë e hershme?

Fëmijëriae hershme përfshin një periudhë nga 0deri 8 vjeç dhe është periudha kritike për zhvillimin e njeriut.

Gjithëpërfshirja dhe edukimi cilësor fëmijërinë e hershme,mund japë një kontribut për zhvillimin fizik, psikomotor,njohës,shoqëror,dhe emocional tëfëmijës,duke përfshirë mësimin e gjuhëve huaja dhe mësimin e shkruarit dhe lexuarit.Fëmijët janë nxënës aktive nga lindja dhe vitet e para janë kyçe për suksesin e tyre shkollë dhe për vonë vazhdi- mësinë e jetës.

Studimete vazhdueshme konfirmojnë se ndërhyrjet e ndryshme këtë fazë hershme jetës,vendosin ritmin për ardhmen.

Ndërhyrjet e nevojshme përfshijnë ushqyerjen e përshtatshme,pasjen e kujdesit duhur shëndetësor,një ambient sigurt,i cili siguron stimulin intelektual,fizik dhe brendësimin e vlerave moshë hershme

shumë  informacion mbi fëmijërinë e hershme do gjeni :

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001471/147154e.pdf

http://www.unicef.org/albania/Ecdassesment.pdf

http://www.unicef.org/albania/sq/early_childhood.html

Koalicioni i organizatave Fushatës Globale “Arsim për Gjithë” Shqipëri.

Për shumë informacion, kontaktoni:


CRCA / ALO 116: 

Belioza Çoku

Menaxhere e Linjës Këshillimit për Fëmijë, ALO 116

Mobile: 067 20 75 331

Email: bela.coku@gmail.com;  alo116@alo116.al

www.alo116.al


World Vision

Brisida Jahaj

World Vision Albania
Mobile: +355 68 40 99 337
Email: Brisida_Jahaj@wvi.org
http://albania.ëorldvision.org

Save the Children

Ema Kasapi

Mobile: 0682054570

Email: ema.kasapi@savethechildren.org


La Casa nel Cuore

Esida Bejdo

Mobile: 0695444647

Email: esidabejdo@gmail.com

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us