Shoqëria civile kërkon dorëheqjen e Ministres së Arsimit në Shqipëri

Ngjarjet e dhunës dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve në disa shkolla publike të vendit nxisin protetën e shoqërisë civile për të kërkuar mbrojtjen e fëmijëve nga grabitqarët seksualë

Tiranë, 14 Shkurt 2020 – Organizatat e shoqërisë civile që punojnë në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve, protestuan përpara godinës së Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit, duke kërkuar dorëheqjen e Ministres Besa Shahini. Ngjarjet në rritje të dhunës seksuale që po raportohen nga një sërë mediash dhe emisionet investigative në Shqipëri, po tregojnë mangësitë që Ministria ka në punën e saj në Mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe shfrytëzimi seksual.

Drejtori Ekzekutiv i CRCA/ECPAT Shqipëri, Altin Hazizaj, ju drejtua institucionit më të lartë të arsimit në Shqipëri, duke kërkuar: “Një proces të gjerë, urgjent dhe gjithëpërfshirës të vlerësimit psikologjik të mësuesve, edukatorëve dhe çdo personi tjetër që ka kontakt me fëmijët në mjediset e institucioneve arsimore publike në vend”.

Protestuesit kërkuan nga Ministria e Arsimit;

  • Heqjen e liçensave dhe moslejimin e tyre në ushtrimin e profesionit të mësimdhënies për gjithë jetën për çdo mësues, edukator dhe person ndihmës që ushtron dhunë të vërtetuar ndaj fëmijjëve;
  • Pezullim nga puna e të gjithë mësuesve, edukatorëve e punonjësve të tjerë që kanë kontakt me fëmijët, dhe që janë në dijeni të dhunës së ushtruar e nuk e denoncojnë atë. Mosdenoncimi i dhunës është KRIM!
  • Ngritjen e mekanizmave të raportimit mbi dhunën në mjediset e shkollave, kopshteve e çerdheve, dhe ndërgjegjësimi i punonjësve të arsimit për këto mekanizma;
  • Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë të hartojë urgjentisht Kodin e Sjelljes/ Etikës me Fëmijët.Të gjithë punonjësit e arsimit në Shqipëri, që janë në kontakt me fëmijët, të firmosin këtë Kod e bashkangjitur me kontratën e punës.

Vetëm disa ditë më parë, publiku shqiptar u njoh nëpërmjet një emisioni investigative, me dy forma të dhunës seksuale dhe fizike që ushtrojnë mësuesit dhe edukatorët ndaj fëmijëve dhe nxënësve në institucionet arsimore.

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us