Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE), dorëzon rekomandimet delegacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri, për Progres Raportin 2019

Tiranë, 7 Nëntor 2018 – Në kuadër të diskutimit të hartimit të Progres Raportit të Shqipërisë për vitin 2019, Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE), dorëzoi pranë delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, sugjerimet në  lidhje me situatën e arsimit parauniversitar publik dhe vështirësitë me të cilat hasen sot fëmijët në gëzimin e së drejtës së tyre për arsim publik cilësor dhe gjithëpërfshirës.

Materiali i paraqitur theksoi faktin që  pavarësisht se arsimi konsiderohet si një të mirë publike, arsimi i fëmijëve dhe të rinjve nuk përbën një prioritet për qeverinë. Aktualisht, Shqipëria shpenzon 2.9 % të GDP për arsimin, një shifër kjo shumë e ulët krahasuar me vendet e Bashkimit Europian.

Varfëria e fëmijëve dhe e drejta e tyre për arsim, është një tjetër shqetësim I paraqitur në document. Mbi 100.000 fëmijë jetojnë në kushte varfërie,ndërsa mbi 50.000 fëmijë të varfër detyrohen të punojnë për të siguruar të ardhura për familjen e tyre. Rreth 15.000 fëmijë janë jashtë sistemit arsimor, ndërsa 36 % e fëmijëve rom nuk ndjekin shkollën dhe 43 % e fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk janë në  bankat e shkollës njësoj si bashkëmoshatarët e tyre.  

Një focus tjetër i veçantë ishte edhe dhuna në institucionet shkollore, një fenomen shqetësues ky, për realitetin Shqiptare. Shifrat flasin për mbi 41% të fëmijëve që kanë përjetuar një formë dhune në shkollat tona, ndërsa 1 në 5 nxënësraporton kërcënime nga mësuesit.

Bazuar në të gjitha këto shifra dhe fakte, ACE i ka rekomanduar edhe insitucioneve ligjvënësve  Shqiptare disa pika në lidhje me arsimin parauniversitar në vend.

  • Ngritja e shifrës së buxhetit për arsimin në 5 %, dhe një linjë specifike të buxhetit dedikuar arsimimit të fëmijëve me Aftësi të Kufizuar;
  • Bazuar edhe në ligjin mbi arsimin parauniversitar në vend, në të cilin, arsimi është falas, Qeveria Shqiptare duhet të sigurojë të gjitha tekstet falas për të gjithë fëmijët;
  • Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë duhet të implementojë një Plan Kombëtar Veprimi për eleminimin e dhunës dhe diskriminimit në insitucionet shkollore;
  • Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë duhet të implementojë programin kombëtar “Siguri dhe zero dhunë në shkolla”, duke krijuar Komisionet e Parandalimit të Dhunës për identifikimin, trajtimin dhe analizën e rasteve të bullizmit e dhunës në shkolla;
  • Ngritja e cilësisë së arsimit në të gjitha nivelet dhe pajisja me aftësitë e tregut të punës.

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us