2009 Campaign

2009 Campaign

“LEXO BASHKË ME MUABËHU PJESË E LEXIMIT MADH BOTË”

Java Globale “Arsimim për Gjithë” 20 – 26 Prill 2009

Fushata Globale “Arsim për Gjithë” është një fushatë ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e arsimit bazë për çdo fëmijë gjithë botën e cila nga viti vit ka bashkuar zërin e fëmijëve, shoqërisë civile, politikanëve dhe zyrtarëve qeveritarë.

nga fillimi i Fushatës Globale “Arsimim për Gjithë” shumë se 30 milion fëmijë gjithë botën janë regjistruar shkollë. Numri i fëmijëve gjithë botën nuk shkojnë shkollë ka rënë 80 milion dhe numri i personave rritur analfabet ka rënë 800 milion.

2008-ta dhe 2009-ta janë vitet kur qëllimi i Fushatës Globale “Edukim për Gjithë” është pikën e mesit rrugës, por progresi është akoma qëllimi kjo fushatë do arrijë.

Prej vitesh me radhë, gjithë Botën, përfshirë edhe Shqipërinë, gjatë muajit Prill, zhvillohet Java Globale “Arsimim për Gjithë”. Këtë vit kjo javë do zhvillohet 20-26 Prill 2009 nën moton “LEXO BASHKË ME MUA, BËHU PJESË E LEXIMIT MADH BOTË” ku gjatë kësaj jave njëjtën kohë gjithë botën do lexohet një lexim me fokus mbi rëndësinë e arsimit fëmijëve. Gjithashtu këtë lexim mund ta lexojë një fëmijë ose një shkrimtar apo një person tjetër i shquar fushën e letërsisë.

Shqipëri për organizuar aktivitetet e Fushatës Globale është ngritur Koalicioni për Arsimimin e Fëmijëve Shqipëri, ku kuadër kësaj fushate prej shtatë vjetësh janë zhvilluar aktivitete ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e arsimimit fëmijëve gjithë Shqipërinë.

Pjesë e Koalicionit për Arsimimin e Fëmijëve Shqipëri zbatues Fushatës Globale për vitin 2009 janë: CRCA/DCI Shqipëri; IRCCRA; World Vision  Albania; Save the Children Shqipëri; Partnerët për Fëmijët; Bashkia Tiranë; Fëmijët Sot; UNICEF, MEDPAK, Sos Fshatrat e Fëmijëve; Qëndra “Vatra” Vlorë dhe  Aleanca për Fëmijët Shqipëri

Gjatë kësaj jave do organizohen një sërë aktivitetesh nivel kombëtar ku veçojmë; aktivitete ndërgjegjësuese gjithë shkollat 9-vjeçare dhe mesme gjithë Shqipërinë, aktivitete tjera organizuara nga shoqëria civile si dhe një Aktivitet madh Publik 24 Prill 2009 Hotel Tirana International.

ftuar këtë Aktivitet madh Publik do jenë fëmijë disa qyteteve Shqipërisë, shkrimtar, persona tjerë shquar letërsisë, përfaqësues shoqërisë civile si dhe media. Gjithashtu këtë takim do lexohen histori jete me fokus rëndësinë e leximit, nga fëmijë dhe  shkrimtar letërsisë për fëmijë.

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us