2005 Campaign

2005 Campaign

“ARSIMIM PER TE GJITHE FEMIJET NE SHQIPERI”

Kete vit, ne te gjithe Boten, perfshire edhe Shqiperine, nga data 24-30 Prill 2005, zhvillohet Java Globale “Arsimim per te Gjithe” nen moton “Arsimo per t’i dhene fund Varferise”. Kete jave e gjithe bota e kthen edhe nje here tjeter vemendjen drejt rendesise se arsimimit per femijet ne te gjithe boten.

Arsimimi eshte nje nga mjetet me te mira dhe me pak te kushtueshme per t’i dhene fund varferise. Per kete qellim pese Organizata Joqeveritare Kombetare: Qendra per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve ne Shqiperi - CRCA, Qendra e Informacionit dhe Kerkimeve per te Drejtat e Femijeve ne Shqiperi - IRCCRA, World Vision –Albania, Aleanca Kombetare per Femijet dhe Komiteti Nderkombetar per Zhvillimin e PopujveCISP, kane bashkuar forcat e tyre per t’i bere thirrje Presidentit te Republikes, Qeverise dhe te gjithe politikaneve ne Shqiperi qe te bejne me shume per arsimimin e femijeve ne Shqiperi dhe kthimin e femijeve qe kane braktisur shkollen, prane saj.

Qellimi i Fushates nje javore ne Shqiperi eshte ndergjegjsimi i Qeverise shqiptare per problemin e braktisjes se shkolles  ne Shqiperi. CRCA beson se mese 50 mije femije ne Shqiperi kane braktisur shkollen per te punuar dhe per tu kujdesur ekonomikisht per familjet e tyre. Sipas statistikave zyrtare mese 10 mije femije ne vit braktisin shkollen, pjesa me e madhe vajza. Studimet tregojne se mese 30 perqind e vajzave ne Shqiperi pas mbarimit te shkolles tetevjecare, nuk vazhdojne studimet ne shkollen e mesme.

Aktiviteti nga WVA

shumë se 3,500 fëmijë shiptarë nga 10 shkolla fshatrat e Elbasanit, Vlorës dhe Lezhës ku World Vision Albania ka programet e zhvillimit, I kanë kërkuar drejtuesve pushtetit lokal dhe qeverisë, gjatë javës globale për arsimin, “Dergojnë shokët e tyre shkollë”.

Fëmijët e shkollave kanë punuar grupe për formulaur mesazhe për arsimimin e gjithë moshatarëve tyre nuk shkojnë shkollë. Një aktivitet i madh artistik, me vizatime, dhe festime tradicionale është zhvilluar gjitha shkollat me temën “Arsimo për t’i dhënë fund varfërisë”.

World Vision Albania bashkepunon me komunitetet per te siguruar arsimim dhe edukim per te gjithe femijet, duke permiresuar mjediset dhe cilesine e mesimdhenies ne shkolle. Permes organizimit ne klube dhe koalicione, femijet fuqizohen qe te marrin pjese aktive ne ndertimin e komuniteteteve, ne fushatat e ndergjegjesimit publik, si dhe te advokojne per permiresimin e politikave dhe programeve qe ndikojne ne komunitetin e tyreAta luftojne qe bashkemoshataret e tyre te perjashtuar nga shoqeria, te ndjekin shkollen.

Nga projektet WVA ka zbatuar fushën e edukimit

  • shumë se 3500 fëmijë kanë përfituar nga zbatimi i tyre
  • shumë se 25 shkolla janë ndërtuar zonat rurale
  • shumë se 8 shkolla kanë klubet e tyre fëmijëve
  • shumë se 540 fëmijë me aftësi kufizuar kanë marrë shërbime dhe janë ndihmuar.

Arsimi është shpresa e mirë për fëmijët shqiptarë, mos ia zbehni këtë shpresë. Detyra jonë është t’ia japim fëmijëve këtë shpresë. Nuk është World Visioni, por partenrët tanë, komuniteti, prindërit, Qeveria, Donatorët dhe Fëmijët e bëjnë realizueshëm këtë qëllim

Aktiviteti nga CRCA

shumë se 5,000 fëmijë shiptarë ne 4 qytete te Shqiperise (Shkoder, Tirane, Korçe dhe Kuçove) ku CRCA zhvillon programin e saj “Ndal Punes dhe Trafikut te Femijeve ne Shqiperi”, i kanë kërkuar drejtuesve Qevrise ne nivel qendror dhe lokal, marrin masa dhe te “Dergojnë shokët e tyre shkollë”.

Ne Tirane, prane Shkolles “Ramazan Jarani” dhe Shkolles “Dhora Leka”, mese 500 femije kane organizuar nje aktivitet masiv edukativo-kulturor, ku nepermjet vizatimeve dhe mesazheve, kerkojne dhe persin nga Qeveria dhe shoqeria civile, qe te marrin masa per te kthyer, femijet qe kane braktisur shkollen, ne shkolle. Te gjitha keto aktivitete jane zhvilluar nen moton “Arsimo për t’i dhënë fund varfërisë”.

Qendra per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve ne ShqiperiCRCA, bashkepunon me Qeverine qendrore dhe locale, per te bere te mundur permiresimin e politikave, legjislacionit dhe sherbimeve, per kthimin prane bankave te shkolles, te te gjithe femijeve qe e kane braktisur ate. Nga ana tjeter CRCA ka marre masa aktive ne krijimin e sherbimeve ndihmese per femijet qe punojne, shesin, lypin etj, per ti kthyer ata ne Shkolle. Pese Klube te Femijeve ne Shqiperi, me ndihmen e donatorit tone Olof Palme International Center, cdo dite kujdesen per mese 1000 femije ne risk, femije qe kane braktisur shkollen, qe punojne, ne menyre qe ata te pergatiten me dijet e nevojshme per tu integruar ne shkolle.

Aktiviteti i CISP

Nen moton e Fushates Globale “Arsimo per t’i Dhene Fund Varferise”, CRCA dhe CISP gjate muajit Mars – Prill 2005 organizuan nje aktivitet masiv 15 ditor per sensibilizimin e pushtetit lokal, mesuesve, familjeve dhe femijeve per çeshtjen e arsimimit dhe integrimit te femijeve me aftesi te kufizuar ne shkolle. Keto aktivitete u organizuan ne qytetet e Krujes, Laçit dhe Fushe-Krujes. Gjate ketyre 15 diteve mese 2000 femije, ose rreth 70 klasa te femijeve, nga 6-14 vjeç, u perfshine ne kete fushate sensibilizuese, integruese, nepermjet nje sere aktivitetesh, te organizuara ne keto qytete. Pjese e ketyre aktiviteteve ne shkolla u bene edhe vete femijet me paaftesi.

Te gjithe femijet e perfshire ne kete fushate, kane shkruar letra, drejtuar Presidentit te Republikes dhe Kryesiministrit te Shqiperise, per te kerkuar nje mbeshtetje ne integrimin e femijeve me aftesi te kufizuar ne shkolle dhe ne jeten sociale. Ne Shqiperi ka mese 44 mije femije dhe te rinj me aftesi te kufizuar dhe qindra prej tyre, per shkak te mungeses se kushteve te pershtatshme ne shkolla, nuk jane integruar asnjehere ne arsimin e detyruar. Ka ardhur koha qe Qeveria ne nivel qendror dhe lokal te marre masa te shpejta dhe te pershtatshme per arsimimin dhe integrimin e ketyre femijeve ne sistemin e detyrueshem shkollor.


Investimet e pamjaftueshme ne infrastrukturen shkollore bejne qe shume femije te mesojne ne mjedise te papershtatshme dhe si rrjedhoje detyrohen te braktisin shkollen. Nderkohe me mijera femije te tjere, per shkak te varferesise dhe kushteve sociale ne te cilat jetojne, gjenden ne rrezikun e largimit nga shkolla. Keta femije kane nevoje per nje jete dhe shkollim me te mire, dhe pa ndihmen e Qeverise, shoqerise civile dhe OJF-ve, ata do te vazhdojne te braktisin shkollen.

Ne ftojme Qeverine shqiptare, pushtetin lokal, shoqerise shqiptare, OJF-te, prinderit, mesuesit dhe vete femijet, qe te japin ndihmen e tyre maksimale per te bere arsimimin te mundeshem per te gjithe femijet ne Shqiperi. Ktheni edhe Ju nje femije ne shkolle!

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us