Every three days a child goes missing in Albania!

Albanian National Center for Missing Children held a human chain in front of the government building to raise awareness on missing children! Tirana, May 17, 2019 – Every year 120 children are missing from their families in Albania. Every day a child considers leaving or has already runway from home...

Albanian Coalitions present in UN the education situation of children and youth rights

The UPR Alternative Report for Children and Young People was presented during the UN Universal Periodic Reporting in Geneva. Poverty, slavery, and sexual violence against children, emigration, and youth unemployment among the most worrying issues raised in the report. Tirana, April 4, 2019 - The...

ANYN asks the Albanian Prime Minister not to approve Student’s Card without consulting young people

The Albanian National Youth Network asked the office of the Prime-minister to immediately consult young people on the student card, after the Government publicly acknowledged that it had already drafted the decision Tirana, 20 December 2018 - Following the latest statement by the Albanian Prime...

Albanian Parliament should urgently establish the Students’ Ombudsperson

An independent institution for oversighting public universities should address corruption, sexual harassment, student complaints and quality in education Tirana, 21 December 2018 - Young people in Albania represent 25% of the population, and about 129,394 of them are students enrolled in public...

The National Youth Forum discusses for migration, education and employment of young people in Albania!

ANYN and CRCA requires a National Youth Pact in Albania as a strategic enabler for resolving youth challenges Tirana, December 7, 2018 - In the framework of the National Day of Youth in Albania, representatives of the government, deputies, civil society and youth gathered in the largest National...

Liljana Luani, the teacher educating blood-feud children selected among top 50 teachers of the world

The Global Teacher Prize selects the teacher who won the Albanian National Teachers’ Prize to continue her competition to the final Tirana, 13 December 2018 – Liljana Luani, the teacher who won the National Teacher Prize "Teacher of the Year 2018" in Albania, was selected among the 50 teachers’...

5% OF GDP, FOR EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE!

PUBLIC STATEMENT Tirana, December 12, 2018 – Civil Society Organisations in Albania through this public statement express their support to the student's demand for the increase by 5% of GDP of the education budget in Albania. Albania invests only 3.3% of GDP on education, far from international and...

ACE demands to the Albanian Parliament, the provision with food and free texts for every child attending the pre-university education

Tirana, 19 November 2018 - The Albanian Coalition for Education (ACE) participated in the hearing session of organised from the parliamentary committee Education and Means of Public Information on the Draft Law "On 2019 Education Budget". The Albanian Coalition for Education, brought to the...

The Albanian Coalition for Education attends the General Assembly of the Global Campaign for Education

Albania is part of global discussions focusing on quality and inclusion in education Nepal, November 2018 - The Albanian Coalition for Education (ACE), a member of the Global Campaign for Education (GCE) since 2004, participated in one of the most important events in the field of education such as...

ANYN: Tirana’s Municipality must include youth needs in its budget of 2019!

Youth budget must deliver Youth Card, better youth employment opportunities, and Youth Centres Tirana, November 13, 2018 - The Albanian National Youth Network (ANYN) attended the Consultation Meeting organised by the Tirana’s Municipality on the issue of Youth Budget 2019. ANYN during this meeting...

FUSHAT KU NE PUNOJME

ACCE

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, (ACCE) është një rrjet jo-formal, i themeluar në vitin 2004 nga: Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Qëndra e informacionit dhe Kërkimeve për të drejtat e Fëmijëve, ALO 116 dhe që prej vitit 2013 MEDPAK, Partnerë për Fëmijët, Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën,Fondacioni Shqiptarë për të Drejtat e Prsonave me Aftësi të Kufizuara, La Casa nel Cuore, ADRA Albania, Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar, Federata e Arsimit dhe Shkencës, Fëmijët Sot, PINK Embassy, u bënë pjesë e Koalicionit me qëllim kryesor për të avokuar për të drejtën universale të fëmijëve për arsimim.

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, është anëtare e Fushatës Botërore për Arsimin si dhe organizatore e aktivitetit të përvitshëm Java Botërore e Arsimit , “Edukim për të Gjithë”.

OBJEKTIVAT

  • Respektimi i të drejtës universale të fëmijëve për të ndjekur arsim publik;
  • Garantimi i të drejtës për çdo fëmijë për për të vijuar arsimin e detyruar publik dhe pa pagesë;
  • Avokimi për një arsim publik cilësor, gjithëpërfshirës për çdo fëmijë në  mbarë vendin;
  • Garantimi i mundësisë për arsim për çdo fëmijë vajzë për të vijuar arsimin e mesëm;
  • Partneritet i vazhdueshem me mësuesit për të përmirësuar cilësinë dhe pjesmarrjen e fëmijëve në sistemin arsimor.
 

Campaigns

26 April 2018
6 May 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us