2007 Campaign

2007 Campaign

INFORMACION PER ARSIMIMIN E FEMIJEVE NE SHQIPERI

KushKOALICIONI PER ARSIMIMIN E FEMIJEVE NE SHQIPERI                   

ÇfarëKonferencë shtypi me rastin e Fushatës Globale për Arsimin

Për siguruar plotësimin e drejtës për arsim për çdo fëmijë, si pjesë themelore e drejtave njeriut, data 23-29 Prill 2007 shënon fillimin e Javës Globale ”Arsim për Gjithë” nën moton mbarëbotërore “Arsimimi dhe te drejtat e njeriut”.

Shqipëri,motoja e Javës Veprimit Fushatës do jetë “Shkolla miqësore për çdo fëmijë”.

Arsimimi është e drejta e çdo fëmije, përmes cilit çdo individ shoqëri ka mundësi zhvillohet plotësisht dhe dalë nga varfëria. Për këtë qëllim organizatat joqeveritare: Qendra për Mbrojtjen e Drejtave Fëmijëve Shqipëri / Defence for Children International (CRCA/DCI), UNICEF, Qendra e Informacionit dhe Kërkimeve për Drejtat e Fëmijëve Shqipëri (IRCCRA), World Vision, Save the Children, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Aleanca për Fëmijet Shqipëri, SOS - Fshatrat e Fëmijëve, Qendra e Trajnimit dhe e Kualifikimit Arsimit, Federata e Sindikatave Arsimit Shqipërisë, Sindikata e Arsimit Shqipërisë, MEDPAK dhe Fondacion Fryma e Dashurisë “Diagonia Agapes”, kanë bashkuar forcat e tyre për t’u kujtuar e bërë thirrje Kuvendit, Qeverisë dhe Presidentit Republikës, si dhe gjithe politikanëve, bëjnë shumë për respektimin e drejtës për një arsimim cilësor fëmijëve Shqipëri; krijimin e shkollave miqësore.

Kur: 11:00, e Shtune, 21 Prill 2007

Ku: Hotel Tirana Internacional, Salla “ONUFRI”.

Pse:

Asambleja e Përgjithëshme e Kombeve Bashkuara Shtator vitit 2000 aprovoi Objektivat e Mijëvjeçarit mbi Arsimin Për Gjithë me synim përmbushjen e këtyre objektivave deri vitin 2015. morrën pjesë 191 kryetarë shtetesh dhe qeverish, përfshirë edhe Republikën e Shqipërisë.

Objektivi 2 i Mijëvjeçarit  me fokus Arsimin synon: Arritja e një arsimi cilësor bazë për çdo fëmijë deri vitin 2015.

Viti 2007 përfaqëson mesin e periudhës zotimeve mbarëbotërore 191 qeverive. Por, pavarësisht nga premtimet, progresi ka qënë shumë i ngadaltë dhe ai aktualisht është larg zotimeve marra.

Shqipëri,ndonëse gjatë vitit 2007 buxheti i arsimit është rritur krahasim me 2 vitet e shkuara (MASH: 3,25 përqind e PPB-së; vëndet e rajonit e kanë rreth 5-6 përqind), përsëri vihet re se fondet e dhëna nga Qeveria, megjithë përpjekjet e saj, ende nuk janë kanalizuar si duhet drejt kthimit shkollë dhe edukimit cilësor fëmijëve:

 • punojnë dhe lypin,
 • kanë braktisur shkollën,
 • janë izoluar për shkak gjakmarrjes,
 • janë me aftësi kufizuar dhe vështirësi nxënë;
 • vajza,
 • fëmijët Rromë dhe Egjyptianë,
 • fëmijët jetojnë me HIV/AIDS,

Fakte për Shqipërinë:

 • Sipas një studimi UNICEF-it (MICS 2005), shkollën e ndjekin 91.2 % e fëmijëve moshës 6-9 vjeçare.
 • Sipas Strategjisë Rajonale Qarkut Kukesit (2007-2015), Qarkun e Kukësit, 1/4 e shkollave nuk kanë banja. Sipas rretheve, përqindja e shkollave pa banja është: Kukësi 16%, Hasi 42%, kurse Tropoja 33%. Ndër ato shkolla kanë banja, afro 1/3 e tyre nuk i kanë ndara vajzave nga djemve. Afro 46% e shkollave nuk kanë ujë pijshëm. Kukës dhe Has shumë se gjysma e shkollave janë pa ujë pijshëm.

Braktisja e shkolles:

 • Sipas MASH-it, 0.9% e rreth 467,000 fëmijëve arsimit bazë, braktisin shkollën (pra rreth 4,500 fëmijë), pa llogaritur këtu ata fëmijë sistemi nuk është gjendje t’i regjistrojë.
 • Disa komuna rrethin e Kukësit shkojnë shifra tejet larta, si Arrën me 17%, Kalis me 12% dhe Topojë me 11%. Braktisja e madhe ndodh fshatra.
 • Sipas fëmijëve, një nga arsyet e braktisjes është sepse shkolla nuk është tërheqëse për ta (Braktisja e Fshehtë, mbështetur nga UNICEF, 2002). Këta nxënës kanë rezultate shumë ulëta mësimore; 1/3 e tyre janë përsëritës.
 • Sipas studimit mësipërm, përqindja e notave ulëta (4-5) tre muajt e parë vitit shkollor është 50%. fund vitit shkollor pothuajse gjithë e kalojnë klasën. Nxënësit e “pesave” dinë pak nga sa janë gjendje dinë. Pra, shkolla nuk u jep mundësi potenciali i tyre zhvillohet plotësisht.

Kohët e fundit qeveria po bën përpjekje serioze për orientimin e politikave arsimore me fokus nxënësin, por është e nevojshme ritmet e reformës përshpejtohen arrihen objektivat. Megjithë përpjekjet e vazhdueshme saj, sistemi ynë arsimor është ende aktualisht i orientuar nga mjetet, jo nga qëllimi.

veçanti, Koalicioni tërheq vëmëndjen dhe u kujton vendim-marrësve detyrimet e Qeverisë kuadrin e Reformës Arsimore, Arsimit Cilësor Për Gjithë dhe Objektivit 2 Mijëvjeçarit për siguruar plotësimin e drejtës themelore Çdo Fëmije për Arsim Cilësor.

Fushata Globale Për Arsimin është një lëvizje mbarëbotërore me synimin t’i jepet fund krizës arsim. Misioni i FGA-së është qeveritë veprojnë tani për realizuar drejtën e çdo vajze, djali, gruaje ose burri për një arsim cilësor. Anëtarët e koalicionit mbarëbotëror përfshijnë rreth 120 shtete, nga viti 1999.

Fakte globale për Arsimin

Pse arsimi?

.. sepse është një e drejtë njerëzore. drejtat njerëzore janë qenësishme. Çdonjëri prej nesh lind bashku me to dhe ato nuk mund t’i jepen ose t’i merren askujt. drejtat përcaktojnë standarde bazë pa cilat njerëzit nuk mund jetojnë me dinjitet.

E drejta për arsimim si një e drejtë themelore njerëzore – u është premtuar gjithëve botë ndër gjenerata. Ajo është pjesë përbërëse e Deklaratës Drejtave Njeriut vitin 1948.

drejta tjera përfshijnë: drejtën për strehë, ushqim dhe siguri. Arsimi është themelor për luftuar varfërinë, për përmirësuar shëndetin, për penguar përhapjen e sëmundjeve rënda si AIDS-i, etj. Ai i aftëson njerëzit luajnë një rol aktiv komunitetet ku jetojnë.

 • Arsimimi fuqizonNjë vit i vetëm arsimor i rrit ardhurat e grave me rreth 10-20%.
 • Arsimimi shpëton jetë:7 million raste AIDS-it mund parandalohen dekadën vjen, nëse çdo fëmijë do arsimohet
 • Arsimimi ndërton ardhmenNjë fëmijë i një nëne arsimuar ka shanse mbijetojë pasi ka kaluar moshën 5 vjeçare.

Sot 1 5 njerësve botë iu është mohuar e drejta për arsimim. 80 milion fëmijëpjesa e madhe vajza - dhe 800 milion rriturpjesa e madhe grajanë analfabetë dhe kanë humbur shansin për arsimimin e tyre.

Çfarë nevojitet për realizuar objektivat?

 • Bota ka nevojë për rreth 12 miliard USD/vit për siguruar çdo vajzë e djalë mbarojë shkollën si dhe gjithë rriturrit analfabetë dine shkruajnë e lexojnë…
 • Shifra është sa 1% e buxhetit global mbarëbotëror shpenzohet nga buxheti për qëllime ushtarake..
 • Shifra është e vogël nga sa shpenzon bota për patatina...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us