ACE : Qeveria Shqiptare nuk përmbush premtimin, 5% për arsimin parauniversitar.

ACE : Qeveria Shqiptare nuk përmbush premtimin, 5% për arsimin parauniversitar.

Koalicioni për arsimin në Shqipëri, (ACE), bën publik raportin 10 vjeccar mbi financimet në arsimin public parauniversitar. Këtë raport dhe shqetësimet që solli ai, u pasqyruan edhe në mediat Shqiptare.

Top Channel sjell intervistën e z. Altin Hazizaj, I cili thekson se ACE ka disa vite që kërkon vlerën 6% të GDP-së për financimet e arsimit publik parauniversitar.


ACE: The Albanian Government does not fulfill the promise, 5% for Education.

Albanian Coalition for Education, (ACE), publicizes the 10-year report on funding in pre-university education system. This report and the concerns he brought about were also reflected in the Albanian media.

Top Channel brings an interview to Mr. Altin Hazizaj, who points out that ACE has long announced for the increase of GDP  for more than 6% allocated to the public education sector.

 

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us