News

Shqipëria për herë të parë bëhet pjesë e diskutimeve në nivel global me fokus cilësinë dhe gjithëpërfshirjen në arsimin parauniversitar dhe të lartë

Nepal, 18 Nëntor 2018 – Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE), antar i Fushatës...

Buxheti i rinisë të përfshijë Kartën Rinore, punësimin e të rinjve dhe Qendrat Rinore

Tiranë, 13 nëntor 2018 – Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN) ishte i pranishëm në takimin konsultues të organizuar nga Drejtoria e Rinisë...

Child & Youth Policy Hub Shqipëri është qendra e parë që fokusohet në procesin e vlerësimit dhe nxitjes së politikave e ligjeve më të mira për fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor

...

Europarlamentari Knut Fleckenstein, reporteri për Shqipërinë në Parlamentin Europian, në takimin e tij me Rrjetin Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri kërkon angazhim më serioz të Qeverisë Shqiptare për problemet e të rinjve. Nga ana e tij Rrjeti...

Tiranë, 7 Nëntor 2018 – Në kuadër të diskutimit të hartimit të Progres Raportit të Shqipërisë për vitin 2019, Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE), dorëzoi pranë delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, sugjerimet në  lidhje me...

Arsimi parauniversitar në vend, nuk ofron asnjë mekanizëm të raportimit të dhunës në ambientet e tyre

Tiranë, 15 tetor 2018 – Me kërkesë të ACE, sot, Komisioni i Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, organizoi dëgjesën publike me...

Pages

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us