News

1 Maji është dita e fundit kur çdo ministri e linjës dhe bashki në vend duhet të dorëzojë buxhetin vjetor (2019) dhe atë afatmesëm (2019-2020) tek Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Por, pavarësisht kësaj, ministritë dhe bashkitë në...

Tiranë 21 Mars 2018 – Ditën e sotme në kuadër të Ditës Botërore të Sindromës Down, Koalicioni për Arsimin në Shqipëri mori pjesë në seancën dëgjimorë sensibilizuese të zhvilluar nga Komisioni për Punën, Çështjet...

DEKLARATË PUBLIKE

Pabarazia ndërmjet grave dhe burrave në Shqipëri, mbetet ende një ndër problemet më serioze dhe ndër shkeljet më të rënda të të drejtave të njeriut në vend. Pavarësisht se përgjatë 28...

Shqipëria, përmes Koalicionit për Arsimin në Shqipëri bëhet pjesë për herë të parë e Indeksit Global për të Drejtën e Arsimit 2018.

Indeksi për të Drejtën e Arsimt (RTEI) është një iniciativë globale e llogaridhënies që...

LETËR  E HAPUR

Drejtuar:         Znj. Lindita Nikolla, Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

...

BËHEN PUBLIKE EMRAT E 5 MËSUESËVE FITUES  

Tiranë, 6 Tetor 2017 – Koalicioni për Arsimin në Shqipëri, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit,...

Pages

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us