ACCE

1 Maji është dita e fundit kur çdo ministri e linjës dhe bashki në vend duhet të dorëzojë buxhetin vjetor (2019) dhe atë afatmesëm (2019-2020) tek Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Por, pavarësisht kësaj, ministritë dhe bashkitë në vend deri më tani nuk kanë zhvilluar asnjë seancë dëgjimore me organizatat e shoqërisë civile për të konsultuar... Read More
Tiranë 21 Mars 2018 – Ditën e sotme në kuadër të Ditës Botërore të Sindromës Down, Koalicioni për Arsimin në Shqipëri mori pjesë në seancën dëgjimorë sensibilizuese të zhvilluar nga Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë me grupet e interesit dhe me përfaqësues të institucioneve shtetërore.
Kryetari i Komisionit, z. Petrit... Read More
DEKLARATË PUBLIKE
Pabarazia ndërmjet grave dhe burrave në Shqipëri, mbetet ende një ndër problemet më serioze dhe ndër shkeljet më të rënda të të drejtave të njeriut në vend. Pavarësisht se përgjatë 28 viteve të demokracisë sonë të brishtë, Shqipëria ka bërë hapa përpara për të mbrojtur dhe garantuar të drejtat e grave dhe vajzave, vendi është... Read More
Shqipëria, përmes Koalicionit për Arsimin në Shqipëri bëhet pjesë për herë të parë e Indeksit Global për të Drejtën e Arsimit 2018.
Indeksi për të Drejtën e Arsimt (RTEI) është një iniciativë globale e llogaridhënies që synon të sigurojë që të gjithë njerëzit, pavarësisht se ku jetojnë, të gëzojnë të drejtën e tyre për një arsim cilësor dhe... Read More

Campaigns

7 November 2017
Takimi “Sëbashku për Arsimin, Koha për të marrë përgjegjësi”. Data:   21 PRILL 2017 Ora:     10:30 Vendi: COD (Forumi) -Kryeministri Çfarë? Çdo vit në të gjithë Botën organizohet fushata e Javës Globale Arsim, e cila ka si qëllim përmirësimin e Politikave të arsimit në...
15 March 2016
Në vitin 2015 lider nga mbare Bota u angazhuan për arritjen në 15 vitet e ardhshme të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) dhe Kornizën e Veprimit për Arsimin 2030. Për arsimin, kjo nënkupton jo vetëm premtimin për të "siguruar arsim cilësor gjithëpërfshirës, të barabartë dhe për të...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us