ACCE

Shqipëria, përmes Koalicionit për Arsimin në Shqipëri bëhet pjesë për herë të parë e Indeksit Global për të Drejtën e Arsimit 2018.
Indeksi për të Drejtën e Arsimt (RTEI) është një iniciativë globale e llogaridhënies që synon të sigurojë që të gjithë njerëzit, pavarësisht se ku jetojnë, të gëzojnë të drejtën e tyre për një arsim cilësor dhe... Read More
LETËR  E HAPUR
Drejtuar:         Znj. Lindita Nikolla, Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Subjekti:         Reagim publik mbi rastin e dhunës të ndodhur në shkollën“Luigj Gurakuqi”
Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE) dhe organizatat partnere që punojnë për mbrojtjen e... Read More
BËHEN PUBLIKE EMRAT E 5 MËSUESËVE FITUES  
Tiranë, 6 Tetor 2017 – Koalicioni për Arsimin në Shqipëri, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpallnën sot fituesin e Cmimit Kombëtar Mësuesi I Vitit 2017”
Ceremonia u organizua në Shkollën 9-vjeçare “Kushtrimi i Lirisë... Read More
Tiranë, 27 Shtator 2017 – Ditën e sotme më shumë se 15 organizata të shoqërisë civile, Sindikata e Pavarur e Arsimit dhe Shkencës, përfaqësues të grupit avokues të të rinjve për arsimin u mblodhën së bashku në një takim konsultues, për të konsultuar, koordinuar dhe ndërmarrë nisma të përbashkëta në kuadër të avokimit për rritjen e buxhetit... Read More

Campaigns

13 June 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...
13 June 2013
NJOFTIM PËR SHTYP Java Globalee Arsimit “Çdo Fëmijëka Nevojë përNjë Mësues të Kualifikuar” 21-27 Prill 2013 Pa mësues, shkolla është vetëm një ndërtesë Pa mësues të trajnuar, shkollimi nuk është arsim dhe edukim Pa mësues të trajnuar për të gjithë, arsimi nuk do të jetë një realitet Tiranë,...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us