The Government must keep its promise to increase the budget for education!

For 6 years now the Albanian Government has promised to increase investment in education by 5% of GDP, public finance analysis shows that Albania remains among the last countries in the region and Europe to finance education! Tirana, September 17, 2018 - Today more than 500 thousand children who...

ACE advocacy brings significant changes to support better education of children in Albania

Thanks to the efforts of the Albanian Coalition for Education with the support of GCE, the Albanian Government will for the first time ever finance free schoolbooks while doubling the number of psychologists and teaching assistants. Tirana, 11 September 2018 - The Albanian Coalition for Education (...

ANYN i drejtohet me letër të hapur BE: Çështja e të rinjve, kriter shtesë për hyrjen e Shqipërisë në BE

The Albanian National Youth Network asks for the intervention of the European Commissioners, Federica Mogherini and Johannes Hahn OPEN LETTER To: Mrs. Federica Mogherini High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Mr. Johannes Hahn European Commissioner...

CRCA and the Albanian National Youth Network initiative for a new Youth Law finally becomes a national priority for institutions in Albania

Despite a long delay, the participation of the Ministry of Youth in the process after all can be a good thing for youth rights Tirana, July 19, 2018 - Although it is over 20 years since CRCA Albania and other youth organizations demanded that Albania have a youth law, only today the Ministry of...

CRCA gathers the NGO working group to discuss drafting of Law on Youth in Albania

The youth law cannot be drafted without the participation of young people and without guaranteeing their support Tirana, 25 July 2018 - Youth organizations from Albania, under the leadership of CRCA, held the first meeting of the NGO Working Group to discuss the structure of the Youth Law. The...

Coalition for Education: Law on education in Albania shall prohibit the use of violence against children in schools

ACE proposes several improvements that will free the schools across the country from violence while make them friendly and safe to children and young people Tirana, 18 July 2018 - The Coalition for Education in Albania (ACE) requested today in a hearing session of the Parliamentary Committee for...

Albania joins # Girl2Leader Global Campaign to promote girls' participation in leadership

The Albanian National Youth Network, Tirana Youth Parliament, the Albanian Coalition for Education and CRCA Albania together to support the National Campaign in Albania for more girls in leadership Tirana, July 5, 2018 - The Albanian National Youth Network (ANYN), the Child Rights Center Albania (...

ACE advocacy continues for the increase of financing public education in Albania

The Ministry of Finances promises to ACE further consultations of the national budget for education in the months to come Tirana, 21 June 2018– The Albanian Coalition for Education continues its advocacy campaign to support the increase of the education budget for all children’s and youth. Today...

A PARLIAMENT FOR TIRANA YOUTH

Young people from High Schools establish Tirana Youth Parliament Tirana, 14 June 2018 – Young people from High Schools of Tirana presented today the Tirana Youth Parliament, a structure that will put them in the position of MPs for all youth policies in Tirana. The Parliament was conceived and...

CHILD RIGHTS NETWORK ASKS FOR SERIOUS IMPROVEMENTS ON THE LAW ON DOMESTIC VIOLENCE

“ACT FOR CHILDREN!” asked the Parliament to strengthen the obligations of the Government institutions to protect children and young people victims of domestic violence Tirana, June 20, 2018 - The Albanian National Child Rights Network “ACT FOR CHILDREN!” responded positively...

FUSHAT KU NE PUNOJME

ACCE

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, (ACCE) është një rrjet jo-formal, i themeluar në vitin 2004 nga: Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Qëndra e informacionit dhe Kërkimeve për të drejtat e Fëmijëve, ALO 116 dhe që prej vitit 2013 MEDPAK, Partnerë për Fëmijët, Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën,Fondacioni Shqiptarë për të Drejtat e Prsonave me Aftësi të Kufizuara, La Casa nel Cuore, ADRA Albania, Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar, Federata e Arsimit dhe Shkencës, Fëmijët Sot, PINK Embassy, u bënë pjesë e Koalicionit me qëllim kryesor për të avokuar për të drejtën universale të fëmijëve për arsimim.

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, është anëtare e Fushatës Botërore për Arsimin si dhe organizatore e aktivitetit të përvitshëm Java Botërore e Arsimit , “Edukim për të Gjithë”.

OBJEKTIVAT

  • Respektimi i të drejtës universale të fëmijëve për të ndjekur arsim publik;
  • Garantimi i të drejtës për çdo fëmijë për për të vijuar arsimin e detyruar publik dhe pa pagesë;
  • Avokimi për një arsim publik cilësor, gjithëpërfshirës për çdo fëmijë në  mbarë vendin;
  • Garantimi i mundësisë për arsim për çdo fëmijë vajzë për të vijuar arsimin e mesëm;
  • Partneritet i vazhdueshem me mësuesit për të përmirësuar cilësinë dhe pjesmarrjen e fëmijëve në sistemin arsimor.
 

Campaigns

26 April 2018
6 May 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us