Coalition for Education: Law on education in Albania shall prohibit the use of violence against children in schools

ACE proposes several improvements that will free the schools across the country from violence while make them friendly and safe to children and young people Tirana, 18 July 2018 - The Coalition for Education in Albania (ACE) requested today in a hearing session of the Parliamentary Committee for...

Albania joins # Girl2Leader Global Campaign to promote girls' participation in leadership

The Albanian National Youth Network, Tirana Youth Parliament, the Albanian Coalition for Education and CRCA Albania together to support the National Campaign in Albania for more girls in leadership Tirana, July 5, 2018 - The Albanian National Youth Network (ANYN), the Child Rights Center Albania (...

ACE advocacy continues for the increase of financing public education in Albania

The Ministry of Finances promises to ACE further consultations of the national budget for education in the months to come Tirana, 21 June 2018– The Albanian Coalition for Education continues its advocacy campaign to support the increase of the education budget for all children’s and youth. Today...

A PARLIAMENT FOR TIRANA YOUTH

Young people from High Schools establish Tirana Youth Parliament Tirana, 14 June 2018 – Young people from High Schools of Tirana presented today the Tirana Youth Parliament, a structure that will put them in the position of MPs for all youth policies in Tirana. The Parliament was conceived and...

CHILD RIGHTS NETWORK ASKS FOR SERIOUS IMPROVEMENTS ON THE LAW ON DOMESTIC VIOLENCE

“ACT FOR CHILDREN!” asked the Parliament to strengthen the obligations of the Government institutions to protect children and young people victims of domestic violence Tirana, June 20, 2018 - The Albanian National Child Rights Network “ACT FOR CHILDREN!” responded positively...

Albania opens the nomination process for the National Teacher Prize 2018

The winners will be competing for the “Global Teacher Prize” of Varkey Foundation Tirana, 8 June 2018 – The Albanian Coalition for Education launched today for the 2nd year the application process for the National Teachers Prize in Albania. The application is made online and is active as of today....

“Act for Children”, asks the Albanian Parliament: Protect children from sexual predators!

Civil society organisations protest in front of the Albanian Assembly asking justice for children Tirana, June 6, 2018 - Civil society joined this morning the National Child Rights Network: Act for Children!, to protest in front of the Albanian Parliament and ask for justice for crimes committed...

National Network for Child Rights established in Albania

The network will address urgently the most serious violation of children’s rights in the country Tirana, 28 May 2018 – Some of the most important organizations for the protection of children rights in Albania, lunched today the Albanian National Child Rights Network: Act for Children! ACT FOR...

Albanian National Youth Network elected Ervjola Osmanaj as its President

Osmanaj: ANYN will be an advocacy advance guard for the Albanian youth During the General Assembly of the Albanian National Youth Network, with the majority of votes was elected as ANYN’s President, Ms. Ervjola Osmanaj. The new elected president comes from a long experience in one of the most...

A new leading team for the Albanian National Youth Network

The ANYN General Assembly elected 6 new organizations to be part of the Steering Committee Tirana, 22th may 2018 – The Albanian National Youth Network (ANYN), gathered its general Assembly. Fifty organizations and political youth forums took place from all over Albania. Ms. Ervjola Osmanaj was...

FUSHAT KU NE PUNOJME

ACCE

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, (ACCE) është një rrjet jo-formal, i themeluar në vitin 2004 nga: Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Qëndra e informacionit dhe Kërkimeve për të drejtat e Fëmijëve, ALO 116 dhe që prej vitit 2013 MEDPAK, Partnerë për Fëmijët, Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën,Fondacioni Shqiptarë për të Drejtat e Prsonave me Aftësi të Kufizuara, La Casa nel Cuore, ADRA Albania, Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar, Federata e Arsimit dhe Shkencës, Fëmijët Sot, PINK Embassy, u bënë pjesë e Koalicionit me qëllim kryesor për të avokuar për të drejtën universale të fëmijëve për arsimim.

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, është anëtare e Fushatës Botërore për Arsimin si dhe organizatore e aktivitetit të përvitshëm Java Botërore e Arsimit , “Edukim për të Gjithë”.

OBJEKTIVAT

  • Respektimi i të drejtës universale të fëmijëve për të ndjekur arsim publik;
  • Garantimi i të drejtës për çdo fëmijë për për të vijuar arsimin e detyruar publik dhe pa pagesë;
  • Avokimi për një arsim publik cilësor, gjithëpërfshirës për çdo fëmijë në  mbarë vendin;
  • Garantimi i mundësisë për arsim për çdo fëmijë vajzë për të vijuar arsimin e mesëm;
  • Partneritet i vazhdueshem me mësuesit për të përmirësuar cilësinë dhe pjesmarrjen e fëmijëve në sistemin arsimor.
 

Campaigns

26 April 2018
6 May 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us