69% of children in Albania are victims of psychological and physical violence in educational institutions

Albanian schools do not offer any mechanisms for protecting children from violence Tirana, 15th of October 2018 – On request of ACE, the Education and Means of Public Information parliamentary committee organised the hearing session focussing on the protection of children from violence and bullying...

Albania hosts the 1st Girl's Summit and #girl2leader Campaign

On the International Girl's Day, over 140 representatives from the Parliament, civil society and girls' organizations discuss their participation in politics and decision-making Tirana, October 12, 2018 - On the International Girl's Day, in the framework of the Global Campaign #...

Albanian announces the winner of the national teacher prize 2018

Four winners will compete for the Global Teacher Prize Tirana, 9 October 2018 – Today, Albanian Coalition for Education (ACE), Child Rights Centre Albania (CRCA) in collaboration with the Ministry of Education, Sports and Youth, announced the winners of the National Teachers Prize 2018. ...

UPR report on the situation of children and youth in Albania submitted to UN

CRCA Albania expresses concerns on the situation of children and youth in Albania, asking the Government to take immediate measures to improve the current state of affairs! Tiranë, 24 September 2018 – A broad network of organizations working for children and youth’s rights in Albania, submitted...

Public transport in Albania shall not violate the rights of the child

PUBLIC STATEMENT Tirana, 25 September 2018 – CRCA Albania, Albanian Coalition for Education (ACE) and the Albanian National Child Rights Network (ACT for Children) through this public statement would like to raise our grave concerns on the fact that across Albania children are being charged the...

Albania ready for the 1st Girls’ Summit

The #Girl2Leader campaign brings together MPs, civil society and girls to promote their participation in politics and decision-making Tirana, September 19, 2018 - Albania is ready for the 1st Girls' Summit. On October 11, the global campaign #Girl2Leader, organized to promote girls' involvement in...

The Government must keep its promise to increase the budget for education!

For 6 years now the Albanian Government has promised to increase investment in education by 5% of GDP, public finance analysis shows that Albania remains among the last countries in the region and Europe to finance education! Tirana, September 17, 2018 - Today more than 500 thousand children who...

CRCA Albania and ACE supports children in need with clothes and books on their first day at school

Over 20 children from all over Albania got new warm clothes, schoolbags and textbooks, donated by our supporters Tirana, September 18, 2018 - At the start of the new school year for public pre-university education, the CRCA and ACE distributed new clothes and books to children in support of their...

ACE advocacy brings significant changes to support better education of children in Albania

Thanks to the efforts of the Albanian Coalition for Education with the support of GCE, the Albanian Government will for the first time ever finance free schoolbooks while doubling the number of psychologists and teaching assistants. Tirana, 11 September 2018 - The Albanian Coalition for Education (...

ANYN i drejtohet me letër të hapur BE: Çështja e të rinjve, kriter shtesë për hyrjen e Shqipërisë në BE

The Albanian National Youth Network asks for the intervention of the European Commissioners, Federica Mogherini and Johannes Hahn OPEN LETTER To: Mrs. Federica Mogherini High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Mr. Johannes Hahn European Commissioner...

FUSHAT KU NE PUNOJME

ACCE

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, (ACCE) është një rrjet jo-formal, i themeluar në vitin 2004 nga: Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Qëndra e informacionit dhe Kërkimeve për të drejtat e Fëmijëve, ALO 116 dhe që prej vitit 2013 MEDPAK, Partnerë për Fëmijët, Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën,Fondacioni Shqiptarë për të Drejtat e Prsonave me Aftësi të Kufizuara, La Casa nel Cuore, ADRA Albania, Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar, Federata e Arsimit dhe Shkencës, Fëmijët Sot, PINK Embassy, u bënë pjesë e Koalicionit me qëllim kryesor për të avokuar për të drejtën universale të fëmijëve për arsimim.

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, është anëtare e Fushatës Botërore për Arsimin si dhe organizatore e aktivitetit të përvitshëm Java Botërore e Arsimit , “Edukim për të Gjithë”.

OBJEKTIVAT

  • Respektimi i të drejtës universale të fëmijëve për të ndjekur arsim publik;
  • Garantimi i të drejtës për çdo fëmijë për për të vijuar arsimin e detyruar publik dhe pa pagesë;
  • Avokimi për një arsim publik cilësor, gjithëpërfshirës për çdo fëmijë në  mbarë vendin;
  • Garantimi i mundësisë për arsim për çdo fëmijë vajzë për të vijuar arsimin e mesëm;
  • Partneritet i vazhdueshem me mësuesit për të përmirësuar cilësinë dhe pjesmarrjen e fëmijëve në sistemin arsimor.
 

Campaigns

26 April 2018
6 May 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us