ACCE

Albania, through the Albanian Coalition for Education, becomes for the first time part of the Global Education Rights Index 2018.
The Right to Education Index (RTEI) is a global accountability initiative that aims to ensure that all people, no matter where they live, enjoy their right to a quality education. RTEI is built out of the international... Read More
Tirana, 6 October 2017 – Albanian Coalition for Education, Child Right Centre Albania in collaboration with the Ministry of Education, Sports and Youth announced today the winner of the National Teacher Prize 2017.
The ceremony was organized in the premises of the secondary school “Kushtrimi i Lirisë” where the winner Dhurata Myrtollari teaches.... Read More
Tiranë, 27 September 2017 – Albanian Coalition for Education organized today a consultative meeting with CSOs, teachers’ trade union, youth advocacy group to discus, coordinate and undertake joint initiatives to advocate for an increase of the education budget for children and young people.  
During this meeting the participants... Read More
Tirana, 12th June 2017- Albanian Coalition for Education started today the tour of meetings with political parties to present “6% TO EDUCATION” manifesto.
This tour is undertaken in front of the National Elections of 25 June 2017 to advocate with political parties the inclusion of ACE main demand, for the increase of education budget, on their... Read More

Campaigns

6 May 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...
20 April 2013
NJOFTIM PËR SHTYP Java Globalee Arsimit “Çdo Fëmijëka Nevojë përNjë Mësues të Kualifikuar” 21-27 Prill 2013 Pa mësues, shkolla është vetëm një ndërtesë Pa mësues të trajnuar, shkollimi nuk është arsim dhe edukim Pa mësues të trajnuar për të gjithë, arsimi nuk do të jetë një realitet Tiranë,...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us