ACCE

Tirana, 12th June 2017- Albanian Coalition for Education started today the tour of meetings with political parties to present “6% TO EDUCATION” manifesto.
This tour is undertaken in front of the National Elections of 25 June 2017 to advocate with political parties the inclusion of ACE main demand, for the increase of education budget, on their... Read More
Tirana, 6th June 2017- Albanian Coalition for Education presented today to the youth political forums “6% TO EDUCATION” manifesto.
This Manifesto is the result of 4 months of intensive consultations with children and young people organised in 12 regions of the country. It evidences the problems that education encounters today and that need to be... Read More
On the occasion of 1 June, Children's Day in Albania, over 200 representatives of civil society organizations marched under the slogan: Health, Protection and Education for Children! Time to take responsibility!
1 June 2017 - On Children's Day, for the first time in Albania's modern history, organisations and children's rights activists marched... Read More
Tirana, 15 May 2017 – The Ministry of Education and Sports, Albanian Coalition for Child Education in collaboration with Child Rights Centre Albania organised the press conference for the launch of the National Teacher Prize-Albania.
The National Teacher Prize-Albania aims to draw attention and appraise teachers at national level for... Read More

Campaigns

6 May 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...
20 April 2013
NJOFTIM PËR SHTYP Java Globalee Arsimit “Çdo Fëmijëka Nevojë përNjë Mësues të Kualifikuar” 21-27 Prill 2013 Pa mësues, shkolla është vetëm një ndërtesë Pa mësues të trajnuar, shkollimi nuk është arsim dhe edukim Pa mësues të trajnuar për të gjithë, arsimi nuk do të jetë një realitet Tiranë,...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us